Po dłuższej przerwie od blogowania zacznę na rozgrzewkę od przyjemnego i krótkiego tematu. Pokaże jak uruchomić polecenie powłoki systemowej bash w .NET Core na Ubuntu. Na podstawie przedstawionej metody będzie można w analogiczny sposób uruchomić inny zewnętrzny program w C#.

Process

Do rozpoczęcia procesu (uruchomienia polecania bash) zostanie wykorzystana metoda Start klasy Process z przestrzeni System.Diagnostics. Klasa Process odpowiada za dostęp do procesów lokalnych i zdalnych. W ramach instancji klasy Process mamy możliwość uruchamiania, zatrzymywania, kontrolowania i monitorowania procesu aplikacji.

Bash

Na początek należy sprawdzić ścieżkę do powłoki bash, którą przekażemy do właściwości FileName w ProcessStartInfo. Instancja ProcessStartInfo określa zbiór wartości, które są używane podczas uruchamiania procesu.

which bash

Po wykonaniu polecenia wypisało mi wartość /bin/bash na terminal. W celu prezentacji zaimplementowałem metodę ExecuteCommand w klasie Bash. Możemy także zamiast poniższej metody zaimplementować np. extension method dla stringa.

using System.Diagnostics;

public static class Bash
{
  public static (string output, string errorMsg) ExecuteCommand(string command)
  {
    var startInfo = new ProcessStartInfo
      {
        FileName = "/bin/bash",
        Arguments = $"-c \"{command}\"",
        RedirectStandardOutput = true,
        RedirectStandardError = true,
        UseShellExecute = false,
        CreateNoWindow = true
      };

    string output = null, errorMsg = null;

    using (var process = new Process() { StartInfo = startInfo})
    {
      process.Start();
      output = process.StandardOutput.ReadToEnd();
      errorMsg = process.StandardError.ReadToEnd();
      process.WaitForExit();
    }

    return (output, errorMsg);
  }
}

W bashu zostanie użyta opcja -c, która pozwala przekazać polecenie do wykonania, jako argument. W celu przechwycenie odpowiedzi/błędu i przekierowaniu na wyjście, należy w instancji ProcessStartInfo ustawić parametry RedirectStandardOutput i RedirectStandardError na wartość true. Zobaczmy jak to wygląda w praktyce. Do weryfikacji utworzyłem prostą aplikację konsolową w .NET Core i wywołam dwa polecenia. Pierwsze polecenie ma zwrócić status usługi proftpd (zakończy się sukcesem), a drugie polecenie ma zatrzymać nieistniejącą usługę abc (w tym przypadku otrzymamy błąd na wyjściu).

using System;
using System.Collections.Generic;

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    var bashCommands = new List()
    {
      "service proftpd status",
      "service abc stop",
    };

    foreach (var command in bashCommands)
    {
      var result = Bash.ExecuteCommand(command);

      if(String.IsNullOrEmpty(result.errorMsg) == false)
      {
        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.DarkRed;
        Console.WriteLine(result.errorMsg);
      };

      if(String.IsNullOrEmpty(result.output) == false)
      {
        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.DarkBlue;
        Console.WriteLine(result.output);
      };
    }

    Console.ReadKey();
  }
}

Czas teraz na sudo dotnet run i otrzymujemy poniższy wynik na terminalu.

Result output errorMsg

Miało być konkretnie, to czas w tym miejscu zakończyć wpis merytoryczny. Na koniec dodam, że kolejny wpis jeszcze w tym tygodniu. Zapraszam do śledzenia i odwiedzin bloga.